Nguyên tắc cơ bản của bầu cử khóa 9

Với tư cách một thiết chế bảo đảm dân chủ, bầu cử có những nguyên tắc chung nhất, mà bất cứ hoạt động bầu cử ở đâu cũng đều phải tuân theo. Ở nước ta, bầu cử là một định chế quan trọng của dân chủ, nền tảng hợp pháp để hình thành các chức danh, cơ quan lãnh đạo của các tổ chức thành viên hệ thống chính trị.

bầu cử

Bầu cử là một quá trình đưa ra quyết định của công dân hoặc của thành viên một tổ chức để chọn ra các cá nhân nắm giữ các chức vụ thuộc chính quyền, thuộc ban lãnh đạo của một tổ chức, cơ quan, đơn vị nào đó. Đây là cơ chế phổ biến được các nền dân chủ hiện áp dụng để phân bổ chức vụ trong bộ máy lập pháp, đôi khi cả ở bộ máy hành pháp, tư pháp và ở chính quyền địa phương. Bầu cử là cơ sở pháp lý cho việc hình thành ra các cơ quan đại diện cho quyền lực của Nhà nước.

SƠ ĐỒ HÓA TIẾN TRÌNH CỦA MỘT CUỘC BẦU CỬ.
Quá trình 3: Đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu
Quá trình 4: Tổ chức phụ trách bầu cử
Quá trình 5: Thành lập danh sách cử tri:
– Cử tri:
+ Người có quyền bầu cử là công dân Việt Nam đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên.
+ Trường hợp cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cở sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi đó.