Kinh tế xã hội năm 2017 có khởi sắc và tiến bộ

Sáng nay (12-10), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

Đạt được và vượt qua nhiều chỉ số khó

Theo báo cáo của Chính phủ, trong số 13 chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội giao, 8 mục tiêu dự kiến và 5 mục tiêu đã qua.

Đáng chú ý là mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2017 là khoảng 6,7%, đạt được mục tiêu. Đây là một nỗ lực lớn của Chính phủ và các cấp, các ngành trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng, giảm dần việc khai thác các nguồn lực, đặc biệt là dầu thô và chuyển sang công nghiệp chế biến. sản xuất và dịch vụ làm nòng cốt.

hó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đánh giá cáo những kết quả đạt được như báo cáo của Chính phủ, nhất là việc lần đầu tiên trong những năm gần đây đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu đề ra, trong đó có chỉ tiêu khó như tăng trưởng, tổng mức đầu tư toàn xã hội và ngay cả vấn đề độ che phủ rừng… Báo cáo cần lý giải yếu tố, điều kiện dẫn đến kết quả trên qua những luận cứ, thực tiễn để trình Quốc hội.

Ông Uông Chu Lưu cũng đặt vấn đề cần phân tích yếu tố, nguồn lực để đảm bảo tăng trưởng 6,7% cả năm, rồi nói nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch tăng trưởng nhưng giá trị tuyệt đối đóng góp vào ngân sách là như thế nào để từ đó lý giải thuyết phục về quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng đánh giá, Chính phủ vừa giải quyết nhiều vấn đề lớn mang tính vĩ mô và cũng quan tâm xử lý nhanh vấn đề cụ thể được dư luận quan tâm, nhân dân bức xúc, như chấn chỉnh việc cấp biển số xanh cho doanh, đóng cửa rừng, chấn chỉnh khai thác cát sỏi, tinh giản biên chế ở một số bộ, xử lý 12 dự án thua lỗ; đẩy mạnh điều tra, tuy tố, xét xử nhiều vụ án lớn.

Thanh tra rồi thì phải có kết luận

Nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, công khai vi phạm, không có vùng cấm để tác động nâng cao lòng tin của nhân dân, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cũng thẳng thắn nêu quan điểm, việc thông tin về những vấn đề xã hội cũng cần nhiều, trúng và đúng để dư luận rõ. Ví dụ các dự án BOT giao thông đường bộ phải đánh giá mặt được, sự nỗ lực của doanh nghiệp nhưng cũng cần chỉ ra khuyết điểm trong quản lý. Điều này người dân và doanh nghiệp dễ chấp nhận nhưng với điều kiện chúng ta phải cung cấp đầy đủ thông tin và minh bạch.

Đề cập vấn đề thanh kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, có nhiều đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra chưa nghiêm, nhất là thời hạn công bố kết luận thanh tra vi phạm nhiều, có cuộc vi phạm từ 6 tháng đến 24 tháng.

“Điều đó dẫn đến dư luận bức xúc vì thanh tra rồi thì phải có kết luận, quan điểm thế nào. Kéo dài thì doanh nghiệp không làm ăn được, cá nhân mất uy tín, nghi ngờ lẫn nhau. Chính phủ cần chỉ đạo rà soát việc chấp hành thời hạn công kết luận thanh tra. Bộ nào chưa thì làm rõ để công bố cho dư luận rõ” – Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp nêu ý kiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thì lưu ý về tình hình an ninh, trật tự và đề nghị cần đánh giá rõ hơn, nhất là các loại tội phạm, tham nhũng, tình trạng chống người thi hành công vụ.